Τourism Εxhibitions

Berlin ITB 2023

London WTM 2022

London WTM 2021

London WTM 2019

Paris IFTM 2019

Berlin ITB - 2018

London WTM 2017

Frankfurt 2017

Berlin ITB - 2017

London WTM 2016

Berlin ITB - 2016

Frankfurt 2016

London WTM 2015

Frankfurt 2015

Paris IFTM "TOP RESA" - 2015

Berlin ITB - 2015

Stockholm 2015 - Grekland Panorama

Greek Tourism EXPO 2014

Frankfurt 2014 - "Summer Goes On Tour"

London WTM 2014

Moscow MITT 2014

Moscow ITM - 2014

Berlin ITB 2014

Frankfurt 2013 - "Summer Goes on Tour"

Best Chef Crete - 2013

Berlin ITB 2013

Moscow ITM 2013

Best Chef Crete - 2012

Berlin ITB - 2012

Moscow ITM - 2012

Mediterranean Cuisine Contest - 2012

Berlin ITB - 2011

Berlin ITB - 2010

Berlin ITB - 2009

Kalamata Peloponnese
Amaliada Peloponnese
View all hotels at a glance... click here!
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
Make us Better!